УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ «_______________»

1. Терміни

У цих умовах використовуються такі терміни:

Компанія – мережа магазинів секонд-хендів та торговельної марки «Discount Placе» 

Правила – правила використання мобільного додатку

Додаток, Ресурс – мобільний додаток

Адміністрація – співробітники Компанії, а також особи, уповноважені належним чином Компанією на управління Ресурсом і надання Послуг Користувачам, в рамках використання мобільного застосування останніми.

Сервіси – сукупність програм, баз даних, що забезпечують функціонування Ресурсу, а також сукупність Послуг, що надаються Користувачам при використанні мобільного застосування.

Користувач – будь-яка дієздатна фізична особа, що використовує Ресурс.

Зареєстрований користувач – Користувач, що пройшов процедуру реєстрації.

Логін – ідентифікатор користувача в системі (номер телефону, використаний при реєстрації). Забороняється реєструвати і використовувати кілька логінів одним і тим же Користувачем.

Правила (політика) конфіденційності – умови та загальні засади роботи Компанії (Адміністрації) з конфіденційною інформацією. 

2. Загальні положення

Ці Правила регулюють порядок використання Додатка, а також взаємини, що виникають при використанні Програми та Сервісів Користувачами. Компанія не гарантує доступність Програми та Сервісів цілодобово. Компанія має право в будь-який момент відмовити будь-якому Користувачеві, в тому числі Користувачеві, у використанні Програми та Сервісів при порушенні Правил. Використовуючи цей Ресурс / Додаток Користувач підтверджує, що ознайомився та повністю (однозначно) погодився з Правилами.

Користувач несе відповідальність за дотримання прав (матеріальних і нематеріальних) третіх осіб на інформацію, передану (надану) Адміністрації або третім особам при використанні Програми та Сервісів. Користувачі самостійно оцінюють правомірність використання ними Програми та Сервісів, в тому числі і з точки зору чинного законодавства України.

Крім цих Правил, порядок надання послуг Компанією визначається правилами (політикою) конфіденційності.

3. Відповідальність користувачів

Користувачі самостійно несуть відповідальність за свої дії / бездіяльність при використанні Ресурсу і Сервісів.

Користувачі гарантують, що використання Ресурсу і Сервісів, буде здійснюватися таким чином, який не порушуватиме права третіх осіб.

Користувачі гарантують, що володіють всіма правами на використання матеріалів, розміщених ними в Додатку.

Користувачі зобов’язуються дотримуватися цих Правил.

При порушенні Користувачами будь-якого з пунктів Правил Адміністрація залишає за собою право тимчасово обмежити доступ Відвідувача до Сервісів (тимчасове блокування), а в разі грубого і / або неодноразового порушення Правил відмовити в доступі до Сервісів (постійне блокування).

4. Особливі умови

Компанія не гарантує, що програмне забезпечення Сервісів і Додатки не містить помилок або буде функціонувати безперебійно. Компанія не несе відповідальності за фінансові збитки, що були спричинені через помилки у функціонуванні Додатку, Сервісів.

Компанія не несе відповідальності за збитки чи іншу шкоду, що виникли у Користувача у зв’язку з діями третіх осіб.

Компанія залишає за собою право видаляти зі своїх серверів будь-яку інформацію або матеріали, які, на думку Компанії, є неприйнятними, небажаними, неактуальними або такими, що порушують ці Правила.

Компанія не контролює інформацію, послуги та продукти третіх осіб, що знаходиться чи пропонується Користувачам в додатку за допомогою мережі Інтернет. Внаслідок цього Користувач приймає умову, відповідно до якого всі товари, інформація і послуги, пропоновані або доступні через Сервіс або в мережі Інтернет – надаються третіми сторонами, які ніяк не пов’язані з Компанією (за винятком явно зазначених товарів/послуг, що надаються безпосередньо Компанією). Компанія не буде нести відповідальності за будь-які витрати або збитки, прямо або побічно виникли в результаті подібних поставок робіт / послуг. Користувач приймає на себе повну відповідальність і ризики за використання Сервісів і мережі Інтернет. Компанія не надає ніяких гарантій на будь-які товари, інформацію та послуги, що поставляються через мережу Інтернет взагалі (окрім товарів, що пропонуються безпосередньо Компанією). 

Користувач приймає умову, згідно з яким він приймає на себе відповідальність за оцінку точності, повноти і придатності всіх думок, оцінок, послуг та іншої інформації, якості і функцій чи візуального вигляду товарів, що надаються за допомогою Сервісів або мережею Інтернет взагалі.

5. Набуття чинності і порядок зміни цих Правил

Правила і всі зміни до них набирають чинності з моменту їх опублікування. Зміни в Правилах можуть бути внесені в будь-який час Компанією в односторонньому порядку.

Всі пропозиції, зауваження та питання з приводу Правил надсилаються на адресу Компанії або шляхом відправки  електронного листа на електронну адресу.

Правила стосуються лише Компанії. Ці правила не контролюють і не породжують відповідальність Компанії за сайти / додатки третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступним у додатку.